Бургаската НПО СНЦ Хоризонти ще стимулира гражданската активност на украинските младежи-бежанци в България

Неправителствената организация СНЦ Хоризонти ще стимулира гражданската активност сред украинските младежи -бежанци в България с проект Виртуален хайд парк „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ“.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Финансовия механизъм на ЕИП.

Неговата основна цел е : Подпомагането на интеграцията на украинските бежанци в местното общество чрез следните основни дейности

  • Виртуален Хайд парк „Гласът на младите“
  • Наставническа програма „Обучение на медиатори“

Проектът се стреми да постигне следните резултати :

  • Обучени социални медиатори-посредници между украинските бежанци и местните институции, бизнеса и гражданските организации
  • Създаване и излъчване онлайн на Подкаст „Защо избрах България ?“ в 9 епизода.

Пред местните медии в зала от новата библиотека бе представен проекта, ръководителя и част от участниците в него, които продължиха с първите стъпки на обучение на медиаторите.

Да пожелаем успех на това начинание и постигане на добри резултати.

Авантаж