Времето е във Морфов, и Морфов е във Времето.

Режисьори много, но като Морфов са единици в днешността.
Оркестранти, колко искаш, и все готини и бедни като Щуреца, но без дирижьорите представлението не става.
А кой може да извади от вродения талант на актьора скъпоценния дар, подарък за зрителя, ако не новатори като Морфов.
Сашо е не само гениален, но между тримата, хайде петимата, ярки дарования във всички видове изкуства, които имат ясна гражданска позиция, чест и доблест. Той не хленчи и не мърмори, не чака някой да го предложи за нещо като Нобел, а говори, освен чрез великолепните си постановки, той изговаря и нарича бруталните неща по мъжки.
Времето е във Морфов, и Морфов е във Времето.
Амин.