ЕВРОПРОЕКТИ ЗА НАД 0,5 МЛРД. ЛВ. – ИЗТОЧЕНИ В СОЦИАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО

ОБНОВЕНО. Европроекти за над 0,5 млрд. лв. – източени в социалното министерство

ОДИТНИ ДОКЛАДИ СОЧАТ: ЧУДОВИЩНА КОРУПЦИЯ СЪС СРЕДСТВАТА НА ЕС

Схемата във ведомството минава през Агенцията по заетостта и нагласени обществени поръчки

Финансови злоупотреби на стойност няколко стотин милиона евро са разкрити в Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Източването е предимно със средства по различни програми на Европейския съюз (ЕС), които са усвоявани чрез процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП), проведени в грубо нарушение на закона. Цялата схема е анализирана и разкрита в два подробни одитни доклада, направени в периода 2021 – 2022 г. Периодът, който обхващат те е 5 г. назад във времето.

Драгомир Николов

По първия одит са образувани 6 прокурорски преписки, сигнализирани са Агенцията за държавен финансов контрол (АДФИ) и Службата за борба срещу злоупотребите към ЕС – OLAF.

Въпреки данните за кражби в чудовищни размери, Прокуратурата на Република България (ПРБ) до момента е зациклила с разследването, което е възложено на Националната следствена служба (НСлС).  Проблемът е, че уличените за престъпление лица не са отстранени от оперативна работа в държавната институция.

Отстраняването от длъжност до приключване на разследването е задължително, при такива драстични случаи на констатирани нарушения, поради опасност от нерегламентирано влияние върху свидетели и унищожаване на уличаващи документи, заявяват юристи, запознати със случая.

Например бившият директор на Агенцията по заетостта (АЗ) – Драгомир Николов само е преместен на друга синекурна изпълнителна длъжност – шеф на АЗ в Област Русе.

Николов е разследван по всички образувани до момента досъдебни производства. По оперативни данни на „Биволъ“ дори в настоящия момент

продължава унищожаването на доказателства и се възпрепятства самото протичане на разследването.

Едва ли е случайно, че през периода на ревизиите главен секретар и основен двигател е била доведената от Николов от Русе – Кремена Калчева.

Днес тя е издигната в ранг зам. изпълнителен директор на АЗ и с възлагателна заповед са и дадени правомощия за управление на всички нови проекти. Абсурдността на подобна политика може да има само едно обяснение…(!)

Кремена Калчева

Заличаването на следи и свидетели

От август 2022 г. до края на годината са били уволнени около 130 служители на МТСП без сериозни аргументи,твърдят вътрешни източници от министерството. Бившият министър (от квотата на БСП) Георги Гьоков, от времето на правителството на Кирил Петков, дори е питал официално, в качеството си на депутат, за причините за подобна драстична “чистка”, но не е получил адекватен отговор. На същия въпрос на „Биволъ“ към действащия служебен министър Лазар Лазаров, получихме отговор, че:

“Твърдението категорично не отговаря на истината. В периода от 3.08.2022 г. до 31.12.2022 г. от администрацията на Министерството на труда и социалната политика са освободени 13 служители.”

Истината, дали неудобни служители са премахвани, за да не пречат на схемите за източване, може лесно да се разбере от една независима проверка на архивите в служба “Личен състав”. Факт обаче е, че Директорът на Агенцията по заетостта Смилен Вълов, който е задвижил одитните доклади и е бил информиран за кражбите, е уволнен внезапно  – без предизвестие и мотив.

Според него отстраняването му е предприето, защото е неудобен.

Единствената причина е да няма служители, които биха могли да валидират корупционната схема в министерството. Вълов изтъква, че уволнението му е парадокс, тъй като той е успял да постигне най-добрите, от както се води статистика, резултати за трудова заетост и нисък процент на безработица, въпреки тежката конюнктура на икономическа криза и войната в Украйна. Обяснението на министър Лазаров звучи несериозно и почти цинично: 

“Съгласно Закона за администрацията изпълнителният директор на Агенцията по заетостта е орган на изпълнителната власт и неговото правоотношение може да бъде прекратено без предизвестие от органа, който го назначава, по негова преценка (чл.19 а, ал.2 от ЗА). Това основание за освобождаване е специално и преценката не е обвързана с основанията по Кодекса на труда, а е направена по целесъобразност и не е необходимо да се изследват мотиви.

Независимо от тази нормативна възможност, настоящият ръководен екип на Министерството на труда и социалната политика работи OLAF съвместно, наблюдава и подпомага дейността на Агенцията по заетостта и конкретно на нейния изпълнителен директор повече от 5 месеца. В  този период Агенцията по заетостта не предприе необходимите действия за бърза организация, мобилизация и координация между отделните нива и звена и не предприе адекватни действия на промените в търсенето и предлагането на труд, използването на финансовите инструменти, планирани в Плана за възстановяване и устойчивост за развитие и модернизиране на своята дейност.

Паралелно с това до освобождаването си от длъжност г-н Смилен Вълов не предприе действия за изготвяне на план за действие за изпълнение на препоръките в посочения по-горе одитен доклад.”

От протоколите на АДФИ, която в момента е натоварена да проверява констатираните злоупотреби става ясно, че именно Вълов е бил двигателят на проверката и през него са изпратени докладите до Агенцията за държавен финансов контрол, както и до OLAF.

Конкретен отговор по същество от Лазар Лазаров така и не дойде. Пресцентърът му ни насочи към негови отговори в парламента, но заяви че:

не разполагали с тях и нямали идея къде могат да бъдат намерени(!)

Когато потърсихме препоръчаната справка, стана ясно, че отговори няма, но въпросите към министъра са налични.

Полина Маринова

Ето част от тях:

“На 12 декември 2022 министър Лазар Лазаров немотивирано е уволнил шефа на Агенцията по заетостта Смилен Вълов и на негово място постави Полина Маринова, без да посочи мотиви за рокадата.

 Тази смяна е неприемлива за всички работещи в системата, а и не само. Реакциите, и на синдикати, и на клиенти на АЗ, с които е разговаряно, са негативни и са видими дори и от страниците на МТСП. Колкото и да ги триете те са показателни, че това уволнение не е продиктувано от професионални причини.

Дълги години сегашният министър Лазаров е бил зам.-министър на същото социално ведомство в правителствата на Пламен Орешарски, «Борисов 2», служебно правителство на Огнян Герджиков, «Борисов 3» и в служебния кабинет на Стефан Янев…Бил е на поста 5 пъти в 7 последователни правителства, включително и в това на Кирил Петков. По тази причина

прозвището му е “Вечният министър на МТСП”.

Проекти за над 500 млн. лв. и оперативна програма – опорочени

В извадката на Одитния доклад са открити нарушения, някои от които са особено фрапиращи:

– неправилно отстраняване на фирми кандидатки;

– дискриминационни условия водещи към определен кандидат;

– неспазване на вида процедура и

– пряко договаряне с определени фирми;

– фиктивно изпълнение на сключените договори,

– несретни и подправени протоколи за прием на извършената работа. Списъкът с нарушенията е огромен, като се допшълва от ревизорите с множество случаи на:

– директно възлагане, в което е допуснат само 1 участник – за огромни суми над 100 000 лв.; 

– плащане за неизвършени дейности;

– неправилно, грешно, изготвени документи, или

– документи изготвени с голямо забавяне,

– протокол за старт на работа, което е от полза за извършителя;

– дискриминационни условия;

– липса на съгласуване за координиране на технически изисквания и т.н.

Самият Одит е своеобразен рекорд със своите над 200 стр. констатации и заключения. Очевидно вътрешните институции в самото МТСП работят добре, за да установят и опишат подробно финансовите злоупотреби в толкова подробен, аргументиран вид и с повече от достатъчно индикатори и примери за корупционни практики в особено големи размери. Някои от констатираните нарушения дори могат да бъдат квалифицирани като

престъпления от общ характер в частта за документална измама и злоупотреба със служебно положение.

Това е само извадката попаднала на одиторите , като констатациите водят до съмнение за изпълнение на целите проекти, които са на стойност над 500 млн. лв. Мащабът на установените злоупотреби е толкова голям, че се подлага на риск oперативната програма “Развитие на човешки ресурси” (ОПРЧР) на ЕС. Агенцията по заетостта е възразила срещу направените констатации, но одиторите почти нищо не са приели от направените възражения.

Някои примери от епичния Одитен доклад разкриват данни за чудовищна корупция, която се е превърнала в състояние на съществуване на цялата система в министерството, което е призвано с най-широката хуманна дейност да се грижи за социално слабите и бедни хора в нашето общество, да им дава възможност за съществуване и реализация, за подкрепа и пълноценна роля в обществото. Вместо това,

пред нас се разкрива една картина на брутални нарушения с огромни финансови средства,

което е индикация за ненормалната роля на овладяната от Мафията “държава”.

Няколко произволни извадки от Одита в МТСП:

 

 

“МБ Инженеринг 2001” ЕООД, стр. 43. Договор 162 хил. лв., само един участник поканен, непълно техническо задание, позволява се на доставчика сам да си обединява позициите. Създава се протокол от старта на работа, по-късно и се дава възможност на клиента да работи повече.

“МБ Инженеринг СМР”  – стр. 34, покана само до един участник. Напълно нагласена история. Договор 516 хил. лв. без ДДС. Платено, а не извършена работа за т. 2.3.1 – 3856 лв. Търговище,   2.3.2 – 3458 лв, Разград, 2.3.3. 6 158 лв., – Русе.

Фирма “МБ инженеринг 2001” е усвоила около 9.5 млн. лв. от обществени поръчки, предимно с възложител МТСП.

Има преки индиректни връзки със среди, близки на ГЕРБ и мрежата около Борисов.

Собственичката на този приоритетен бенефициент по усвояване на милиони, е съдружник в трета фирма със Станислав Недков (Стъки), който еволюира в кратки срокове от ММА състезател до политик.

“Клима инженеринг“,  СМР, стр. два договора по две позиции, 66 хил. лв. и 132 хил. лв., Създава се протокол от старта на работа, по-късно и се дава възможност на клиента да работи повече.Изготвя се работа по неясно техническо задание, което позволява на доставчика да лъже.

ЕТ Перла 2013 – Галина Александрова. стр. 49, Директно възлагане,  лъжат в готовата продукция и изпълнение.

ЕТ Перла 2013 – Галина Александрова, стр. 53  – 69 хил. лв., събиране на оферти, условията на търга посочват ограничителни условия под формата нне отговаря на изискванията за търга. Целия търг е направен в полза на ЕТ Перла 2013.

ЕТ Перла 2013 – Галина Александрова, стр. 56  – 36 хил. лв., директно възлагане. Гъсенични подемници, които не се използват и са в склада. А е било явно спешно да се купят.

Едноличната фирма от Луковит, която е очевидно преференциален бенефициент на Агенцията по заетостта е регистрирала през годините пред НОИ средно по 2-ма служители. С какъв ресурс фирмата, с главен предмет на дейност “Хотелиерство и семеен туризъм” “Перла 2013” има ресурса и възможностите да покрива изискванията и да печели подред сериозни обществени поръчки и то с нерегламентирана административна подкрепа е въпрос за разследващите органи и прокуратурата.

 

“Сиском инженеринг “– видеонаблюдение, 748 хил. лв., стр. 57. Прогнозна цена 750 хил. лв., не е направена оценка от външен  експерт дали това е прогнозната цена. Харчат се много пари, за глупости.

“Сиском” е един от емблематичните печеливши масово на крупни обществени поръчки в България от страна на всякакви институции и възложители. Общата сума на проектите, в които е участвала тази фирма достигат 15 млн. лв. Проучването сочи, че тя е свързана с мрежа от компании, близки до скандално известният хазартен бос Васил Божков (Черепа), който в момента се укрива в Дубай.

Преди 4 години “Сиском” нашумя с новината, че е избрана заедно с румънска фирма да прави интелигентна системаз а управление на трафика по магистрала “Тракия”. До момента нямаме такива резултати. Разследване на “Капитал” разкри, че

фирмата е свързана с десетки обществени поръчки на територията на страната, главно в столицата,

а и е усвоявала пари от Държавния фонд. Според разследването в мрежата на “Сиском” са оплетени отговорни служители, десетки свързани фирми и къпърски офшорки.

Сиском инженеринг – видеонаблюдение, 669 хил. лв., стр. 51, Процедурата не е включена в план графика за обществени поръчки, харчат се много пари с неясна цел..

“Лийд Вижън” – видеонаблюдение, 299 хил. лв., стр. 65. Процедурата не е включена в план графика за обществени поръчки, харчат се много пари с неясна цел…Харчат се много пари с неясна цел.

“Лийд вижън” е част от мрежата на свързани компании със “Сиском инценеринг”. 

“Сиском инженеринг” – видеонаблюдение, 355 хил. лв., стр. 69 договаряне без предварително обявление с цел Извънгаранционен поддръжка на видеонаблюдение.

Това си е чист грабеж.

Веднъж ти продавам нещо в договор за , но не се договарям за поддръжка и после ти искам пари за поддръжка.

“Стемо ООД” – 4 млн. лв, стр. 72. принтери, копиране, сканиране, – чист грабеж Дават се пари без да се прави оценка дали тези неща ни трябват.

“Стемо” е една от най-старите IT компании в България, която е достигнала до усвояемост на над 130 млн. лв от обществени поръчки за последните години. Фирмата бе закупена от мобилния оператор А1 миналата година.

“Ред стар Бул “– чистене за 1.9 млн. лв стр. 75 – не ясно дали това чистене ни трябва. Обобщават се и се централизират дейности, вместо да се разбият на по-малки дейности. Печели само фирмата. А се харчат пари за глупости. 

“Сиела Норма” – 149 хил. лв., стр. 84 разработване на софтуер. За е-трудова борса. Отново чиста кражба.

“Лийд Вижън” – ИТ поддръжка, 69 хил. лв., стр. 94

Отново фирма от мрежата “Сиском”, основен получател на съмнителни поръчки от МТСП.ЕТ Перла 2013 – Галина Александрова, стр. 97  – 69 хил. лв., доставка на врати. Не е било включено в плана за парите.

  
ЕТ "Перла 2013 - Галина Александрова" 

Редовните “касички” на парите от проектите, вкл. тези на ЕС, са разкрити като “незаконни” в одита, се набиват на очи.

Корупцията ни отива

Към одитния протокол се прибавя и нова нередност. А именно, че датите на приемно предавателните протоколи в системата ИСУН са качени протоколи за ремонтни работи с дата не отговаряща на оригиналния протокол. Това се прави за да се избегнат корекции на фирмите който не са се справили в зададеното им време. Това е чисто фалшифициране на протоколи.

АДФИ и ПРБ до момента не са излязли с никакви конкретни и решителни действия спрямо невероятните нарушения. Въпреки, че са побразувани няколколко активни проверки, сякаш всичко се бави и се потулва нарочно, единствено да се печели време и

големите престъпления да потънат в бездната на всеобщата кражба

на управляващите и забрава, в крайна сметка(!).

Което е абсолютно недопустимо от гледна точка на практиката в такива случаи, още повече, че се засягат злоупотреби в особено големи размери и съмнения за злопотреба със служебно положение, а и двете дейности са квалифицирани като престъпления от общ характер, според Наказателния кодекс(!).

   

Протоколите на АДФИ към Министерството на финансите са красноречиви 

Презумпция за недосегаемост и безнаказаност

След като обществото се запознае с тези скрити до момета факти, няма как да не се наложи усещането, че са установени неопровержимо много индикатори за корупция и измами с начините и механизмите за “усвояване” на европейските милиони чрез обществени поръчки и нагласени, определени “наши” фирми. Какво е направило ръководството и дали е взело мерки срещу отговорните лица?

В нормална организация, следват уволнения и съд за пропуснати ползи.

Абсурдното е, че главните отговорници за констатираните нарушения /засега/ – бившият директор на Агенцията по Заетостта – Драгомир Николов и неговият пряк началник – бившият зам.-министър и сегашен министър Лазар Лазаров не са никак обезпокоени от разследванията на АДФИ, прокуроските преписки и въобще разкритията на Вътрешния одит(! ).

Задължителното в подобни случаи отстраняване на длъжностни лица от поста до приключване на разследванията тук не се е случила. Николов просто се връща на предишната си длъжност – началник на местната дирекция по заетостта в Русе, а “вечният министър” Лазаров е издигнат за главен началник на институцията. Целта на отстраняването се практикува от прокуратурата и разследващите с цел лицата, за които има сериозни данни и съмнения за престъпления и корупция, да не могат да повлияят чрез служебното си положение на хода на предварителното разследване. Източници от МТСП, споделиха, че

те не само влияят с кадрова и административна политика на установяване на истината за гиганските злоупотреби, но ключови документи в Агенцията и министерството изчезват или са унищожавани.

Кадровите чистки и продължаващите злоупотреби с обществени поръчки за десетки милиони няма от кого да бъдат санкционирани. Подобни действия биха затруднили силно успешното приключване на разследванията, но и поставят под въпрос тяхното провеждане.

Дългогодишни служители в системата споделиха, че основния “чадър” на Лазаров и Николов от години е бившият областен координатор на ГЕРБ и бивш депутат – Пламен Нунев.

Пламен Нунев

Нунев е известен като най-силният човек в региона, през чието одобрение и благословия минават всички крупни проекти и поръчки с публични средства в региона. Особено тези, свързани с един от най-големите бенефициенти по европрограмите каквато е Агенцията по заетостта.

Именно с тази връзка се обяснява и връщането на Драгомир Николов като областен шеф в Русе, вместо да бъде отстранен, докато е разследван и разпитван в Националната Следствена Служба.

Доказателствата и документите за част от ключовите проверки в министерството са изчезнали и са унищожени(!). Подобни действия биха затруднили силно успешното приключване на разследването.

„Биволъ“ продължава с разследването си, защото от МТСП не дават никаква индикация дори за съществуването на 2-ри одитен доклад със сериозни установени нарушения и финансови корекции. На конкретния въпрос на екипа на „Биволъ“:

“Известно ли ви е, наличието на 2 одитни доклада в периода 2021-22 г, относно възложени и проведени поръчки по ЗОП, в нарушение на закона?”

отговорът от страна на министър Лазар Лазаров бе:

“В посочения период дирекция „Вътрешен одит“ на Министерството на труда и социалната политика е извършила одит (един – б.р.) за оценка на процеса на планиране и провеждане на обществените поръчки в Агенцията по заетостта и изпълнението на договорите по тях.”

Сив кардинал ли е в сектора Пламен Нунев от ГЕРБ? (Снимка: Дарик)

Тъй като в редакцията разполагаме и с този засега неизвестен, но много интересен и важен документ за действията на тази държавна институция по харченето на милионите европейски средства, очаквайте продължение(!).

Публикациите на „Биволъ“ ще бъдат комплектовани с нужните приложения и документи и ще бъдат изпратени до Европейската прокуратура, на вниманието на главния прокурор на ЕС г-жа Лаура Кьовеши. 

(Продължението следва).

скрийншотовете и колажът: “Биволъ”