На 2 април гласувайте, че с тези гълъбари ни чака само разруха

Днес кабинетът на Гълъб Донев направи 234 дена управление. За сравнение кабинетът Петков управлява 232 дена. Всеки може да направи разлика в постиженията на двата кабинета.
Аз ще сравня няколко показателя, които зависеха от моите действия през първата половин година на 2022:
– обявихме нови защитени територии върху 11 хиляди декара, кабинетът Донев не защити нито квадратен метър;
– защитихме над 100 километра реки, кабинетът Донев – нито метър;
– обявихме 32 вековни дървета, кабинетът Донев – 14;
– приехме 8 плана за действие за застрашени видове, кабинетът Донев – нито един;
– издадохме 8 указания за опазване на горите, защитените видове и подобряване процедурите по ОВОС, ЕО и ОС, кабинетът Донев отмени част от тях за да позволи лесното изсичане на гори и строителство;
Мога да продължа дълго, но ситуацията е такава – за каквото имаха поръчка отмениха, за каквото нямаха – спряха, забавиха или провалиха.
Затова на 2 април гласувайте, че с тези ни чака само разруха.