Цената на свободното слово. Анализ на 65 SLAPP дела срещу журналисти …

Публично Всеки във или извън Facebook
Представяне на доклада
„Цената на свободното слово. Анализ на съдебни производства с характеристиките на SLAPP в България“.
Докладът е първи опит за систематичен обзор и анализ на правната практика по стратегически дела срещу публично участие (SLAPP) срещу журналисти и граждански активисти в България за периода 2000 г. – март 2023 г.
Той включва анализ и коментар на практиката на българските съдилища по 65 граждански, наказателни, административнонаказателни и дисциплинарни производства, носещи белези на SLAPP, за последните 20 години, както и три решения на Европейския съд по правата на човека срещу България по случаи с елементи на SLAPP.
Анализът дава отговор на въпросите:
– Какъв тип са SLAPP делата в България – наказателни, граждански, други?
– Какви стратегии се използват от ищците по делата, за да постигнат целите си да заглушат критичните журналистически гласове?
– С какви решения излиза съдът по стратегически дела и на какво основание?
– успяват ли SLAPP делата в България да постигнат стратегическите си цели?
– Какви мерки има на разположение гражданското общество и независимите медии, за да противодействат на стратегическите дела за сплашване?
В представянето на доклада ще се включат авторите адв. Лора Георгиева и София Желева, както и Бойко Станкушев, директор на АКФ, Ирина Недева, Председател на Асоциацията на Европейските журналисти, Илия Вълков, АЕЖ, автор на годишното изследване на АЕЖ за свободата на словото за 2022, „Медии под обстрел“, и адв. Александър Кашъмов.
В дискусията ще се включат и представители на медии, граждански организации и журналисти.
Докладът е изготвен по проект, изпълняван в партньорство между Асоциация на европейските журналисти в България и Фондация „Антикорупционен фонд“ с подкрепата на Посолството на Кралство Нидерландия в България.