„БМФ Порт Бургас” АД изпълнява проект за изграждане на ново корабно място

„БМФ Порт Бургас” АД изгражда ново корабно място в Пристанищен терминал „Бургас Запад”, чрез което ще се улесни морския и железопътния товарен транспорт в страната, ще се намалят генерираните от транспортния сектор вредни емисии, ще се стимулира икономическия растеж на Бургаския регион. Новото  корабно място се изгражда с европейски средства по проект REBIRTH28 – „Увеличаване дела на мултимодалния транспорт с ниски емисии в пристанището от основната мрежа Бургас чрез нова инфраструктура на корабно място 28”. Индикативният размер на допуснатите разходи по Проекта е 46 864 500 евро. До 85% от тази сума или EUR 39 834 825 ще бъдат отпуснати от ЕС по програма „Механизъм за свързване на Европа” – сектор „Транспорт”.

Първата официална церемония по проекта се проведе на 30 май 2023 г. Гости на  церемонията бяха министърът на транспорта и съобщенията Христо Алексиев, зам – министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Шушков, кметът на Община Бургас Димитър Николов, Мая Пенчева – изпълнителен директор на „Главболгарстой” АД, както и представители на различни институции, които имат отношение към реализацията на проекта:   Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – София, Изпълнителна агенция „Морска администрация”, Басейнова дирекция „Черноморски район” към МОСВ, РИОСВ – Бургас, РЗИ,  Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Агенция „Митници”,  Гранична полиция, Банка ДСК АД,  Ситибанк Европа – клон София, ОТП Лизинг ЕООД и др.

„В момента България и света са поставени в сложна ситуация, която доведе до много предизвикателства – енергийна криза, социално напрежение, нарушаване на веригите на доставка в глобален мащаб. Аз разглеждам тези предизвикателства като възможности за развитие на България, на транспорта и на Бургас. В момента търговските потоци се преосмислят и това дава шанс на страната ни. Тя е на кръстопът и може да даде най-добрите решения за т.нар. „Среден коридор”, който минава през Русия, Средна Азия, през Каспийско море и Черно море. България може да поеме този трафик, който сега минава през Турция и Румъния. Този проект е стъпка към постигане на това. Той ще постави Бургас и България на картата на глобалните транспортни и търговски коридори. Затова министерството на транспорта като институция помогна за  реализацията на проекта. Целта е синхронизирано, частният бизнес и държавата, да постигнем максимален ефект от инвестициите, които се влагат в региона.”, каза министърът на транспорта Христо Алексиев.

Изпълнението на проекта ще има най-голямо значение за развитието на Бургас. Затова Общината изцяло подкрепя реализацията му. „За нас това означава, бързо развитие на различни съпътстващи дейности, повече работни места и доволни хора с високи доходи”, подчерта кметът на Бургас Димитър Николов.

Пристанище Бургас е класифицирано като основно пристанище от европейската транспортна мрежа и коридор „Ориент/Източно Средиземноморие”. Проект REBIRTH28 отговаря напълно на основните приоритети на ЕС: „Създаване на възможност за трансгранични връзки и премахване на тесните места в ТEN-T мрежата” и „Намаляване на вредните емисии,  произвеждани от транспортния сектор”.

REBIRTH28 е най-големият проект в ЕС за 2022 г., спечелен от частна фирма, подчерта изпълнителният директор на „БМФ Порт Бургас” АД Борис Балев и благодари на всички държавни и местни институции и организации, оказали съдействие при неговата подготовка.

„Един месец след приключване на строителните дейности ние ще предоставим корабно място 28 и съпътстващата го инфраструктура на държавата”, заяви Борис Балев.

Корабно място 28 е с оперативна дължина 260 м и дълбочина 15.5 м.  То ще позволява обслужване на кораби с брутотонаж 80 000 т, максимална дължина 260 м, ширина 36 м, газене 14.5 м. Мястото ще бъде специализирано в обработката на контейнери и генерални товари.

Строителните дейности по проекта стартираха през втората половина на м. февруари 2023 г., като се предвижда новата пристанищна инфраструктура да бъде напълно готова за експлоатация най-късно през м. февруари 2025 г. Сухопътните и част от морските дейности са изпълнени, очаква се първите кесони да бъдат положени на морското дъно през м. юни тази година. Предстои изграждането на кейова стена, на електрозахранване и осветление, рехабилитация на железопътните коловози за „Терминал Запад”. Чрез този проект ще бъдат разработени и решения за електрическо брегово захранване на кораби на корабни места 27 и 28 на Пристанищен терминал „Бургас Запад”.

Въвеждането на новото корабно място в експлоатация ще скъси времето за оперативни маневри и  престой на корабите в пристанището и ще подобри оперативната ефективност на пристанището. Ще бъдат създадени предпоставки за въвеждането на нови устойчиви технологии за обработка на товари с цел намаляване на вредните емисии, генерирани от пристанищната дейност.

Проект REBIRTH28 представлява първата фаза от мащабното инвестиционно намерение на „БМФ Порт Бургас” АД за инфраструктурно развитие на пристанищен терминал „Бургас Запад”,  което включва изграждането на 4 нови корабни места /№ 29, 27, 26 и 25А/.

„БМФ Порт Бургас” АД е концесионер на пристанищни терминали „Бургас Изток – 2“ от 2012 г. и на „Бургас Запад“ от 2013 г. С цел посрещане нарастващите изисквания на своите клиенти, дружеството започна незабавно обновяване на мощностите и  изграждането на нови съоръжения. Огромните инвестиции доведоха до бърз темп на развитие и превърнаха бургаския порт в една от стратегическите транспортни и инфраструктурни точки  между Европа и Азия.

Николай Шушков, Христо Алексиев, Мая Пенчева и Борис Балев – от ляво надясно
Изпълнителният директор на БМФ Порт Бургас Борис Балев
Кметът на Община Бургас Димитър Николов
Министърът на транспорта и съобщенията Христо Алексиев
Бъдещото корабно място 28