Над 60 граждани посетиха „БМФ Порт Бургас” в Деня на отворените врати

„БМФ Порт Бургас” АД представи пред гражданите мащабните инвестиции, извършени през последните 11 години в пристанищен терминал „Бургас Запад”. На 10 юни в Деня на отворените врати над 60 души видяха обновената инфраструктура и модерната техника, довели до увеличение на товарооброта и броя на работните места.  Увериха се на място, че безопасността на съоръженията и опазването на околната среда са приоритет за концесионера.

„БМФ Порт Бургас” е най-големият частен пристанищен оператор в страната. Дружеството, концесионер на терминалите „Бургас Изток-2” и „Бургас Запад”, за втора поредна година отваря вратите си за граждани. През 2022 г. посетителите видяха напълно обновения и модернизиран терминал  „Бургас Изток-2”.  През тази година фокусът беше терминал „Бургас Запад”, в обновяването на който концесионерът продължава да инвестира.

Пристанищен терминал „Бургас Запад” е разположен върху площ от 142.5 дка, има 6 корабни места с кейов фронт 1.2 км. За част от посетителите, бивши служители и работници в Пристанище Бургас, тази информация не беше нова. Те обаче останаха изненадани от напълно модернизираната инфраструктура, от внедрените най-модерни технологии за всички дейности, извършвани в терминала, и от амбициозните планове на  концесионера за бъдещо развитие.

През терминал „Бургас Запад” преминават контейнерни товари, зърно, насипни и генерални товари. Най-голям е делът на контейнерните товари – 44% . Контейнерният терминал е интегриран в националната пътна и железопътна система с над 2000 м жп релси.   Капацитетът му в момента е 200 000 ТEU. В плановете на дружеството е към 2025 г. този капацитет да достигне 350 000 ТEU. Вече е започнало изграждането на новото дълбоководно корабно място 28 и на нова пристанищна зона за обработка и съхранение на контейнери. Ще бъде построена нова кейова стена, ще бъде направена рехабилитация на железопътните линии на територията на терминал „Бургас-Запад”, разработват се и решения за електроснабдяване от брега. След въвеждането в експлоатация през март 2025 г. на 28 корабно място ще могат да бъдат обработвани кораби с дължина 260 м, газене 14.5, брутотонаж 80 000 т. Инвестицията се извършва с европейски средства по проект REBIRTH28. Новото корабно място ще бъде държавна собственост, както и всички останали съоръжения в двата терминала.

Проект REBIRTH28 е първата фаза от мащабното инвестиционно намерение на „БМФ Порт Бургас” АД за инфраструктурно развитие на пристанищен терминал „Бургас Запад”,  което включва изграждането на 4 нови корабни места /№ 29, 27, 26 и 25А/. Реализацията на инвестиционното намерение ще улесни морския и железопътния товарен транспорт в страната, ще доведе до намаляване на генерираните от транспортния сектор вредни емисии, ще  стимулира икономическия растеж на Бургаския регион.

Денят на отворени врати премина  при стриктно спазване на правилата за вътрешния ред в пристанището, целящи опазване здравето и сигурността на работниците и посетителите. След предварително записване гражданите бяха  разпределени на групи от по 10 души. По график, между 10 и 16 часа всяка от групите, придружавана от служители на „БМФ Порт Бургас” обходи терминал „Бургас Запад”. Специалисти от дружеството показаха и разясниха начините, по които  работят съоръженията, системите за безопасност и сигурност и за опазване на околната среда. В конферентната зала на терминала те бяха запознати с  инвестиционната политика на  дружеството, което осигурява 820 работни места.