Речта на Радев на Роженските ливади снощи е тежка реминисценция към времето на сталинските репресии в СССР.

Асен Генов

Речта на Радев на Роженските ливади снощи е тежка реминисценция към времето на сталинските репресии в СССР.
От 1948 до 1953 г. комунистическата партия на Съветския съюз провежда “Борба с космополитизма‎¹”. По своята същност, тя също е и антисемитска. Насочена е срещу „упадъчното буржоазно влияние Запада, американските реакционери“ и прокарващите го в СССР “безродни космополити”. Според инструкциите на ЦК на КПСС‎², “с угодничеством перед иностранцами нужно вести жестокую борьбу” – с раболепието пред чужденците трябва да се води жестока борба. Жертва на тази борба са интелектуалците – хората на изкуствата и науката.
На 13 юли 2023, на Роженските поляни, президентът Радев произнесе следните думи: „Днес ние казваме „не“ на нихилизма и безродието, които катастрофираха в своето безчестие с опитите си да охулят и сломят тази инициатива. Днес ние показваме, че няма сила, пред която да отстъпим от своята принадлежност към род и Отечество.“
Тези, които са писали думите на Радев, откровено са преписвали от “най-добрите” пропагандни материали от времето сталинските репресии. Ще ви дам няколко примера:
Редакционна статия в “Литературная газета”, 29 януари 1949 г.
„Космополитизмът е чужд на живота и историческите интереси на нашия народ, раболепно възхищение от буржоазната култура на Запада и също толкова раболепно неразбиране на голямата стойност на могъщата руска национална култура и културата на другите братски на СССР народи…
Космополитизмът, презиран от самото си начало, в нашата епоха е прякото оръжие на черната империалистическа реакция…
В областта на театралната критика се формира антипатриотична група от носители на враждебен за нас безроден космополитизъм, последните остатъци от буржоазната естетика…“
Редакционна статия на “Культура и жизнь”, 30 януари 1949 г:
„Само хора, чужди на съветското общество, безродни космополити, лишени от святото чувство на любов към родината, към родната култура, могат да отричат ​​водещата роля и голямото преобразуващо значение на съветската литература и изкуство. Вредните космополитни идеи на хората от този вид нанасят пряка вреда на интересите на народа, на интересите на съветската литература и изкуство…
На тази група безродни космополити не са ѝ скъпи интересите на Родината, интересите на съветския народ.“
Писмо на ръководството на Института по философия на СССР и списанието “Въпроси на философията”, 21 март 1949 г.
“Институтът по философия се зае да разобличи и унищожи антиболшевишките идеологически позиции на безродните космополити в областта на философията…”
Стенограма от среща на редакторите на централните вестници и списания от 29 март 1949 г.
“Основната задача е да се утвърди съветският патриотизъм, така че темата за борбата срещу безродния космополитизъм да върви ръка за ръка с утвърждаването на положителните ценности на нашата социалистическа култура, с пропагандата на всичко напреднало в нашата литература, изкуство и наука, а борбата срещу буржоазния космополитизъм да придобие неизмеримо по-дълбок, лишен от всякаква гръмкост характер.”
“Космополитизмът е идеологическото оръжие на американската реакция“, статия във вестник „Правда“ от началника на печатния отдел на ВМнР на СССР, Г. Францев с дата 07 април 1949 г: “Болшевишката партия през цялото си съществуване решително се бори срещу буржоазния национализъм, срещу най-малките прояви на космополитизъм, срещу националния нихилизъм във всичките му форми и форми. Ленин и Сталин учат, че международната култура не е без националност.”
——
1. В съвременния контекст глобализъм и глобалисти са синоними на космополити и космополитизъм от времето на борбата с враговете на народа по времето на Сталин.
2. Централен комитет на Комунистическата партия на Съветския съюз.