Информационни дни по проект в помощ на украинските бежанци

През втората половина на м. август Сдружение с нестопанска цел „Хоризонти” ще организира три информационни дни по проект „Виртуален хайд парк „Гласът на младите” – стимулиране на гражданска активност сред  украински младежи –  бежанци в България”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Ще бъдат представени целите и резултатите от проекта.

На 22 август в почивната база на Министерски съвет в Слънчев бряг ще се проведе първият от информационните дни, който ще събере украински граждани, временно пребиваващи в района на община Несебър. За бежанците, настанени в района на община Приморско, информационните дни ще са два – в Приморско и Китен.  И двете събития ще се проведат на 24 август 2023 г.

Присъстващите ще бъдат запознати с целите и резултатите от проекта. Ще бъде представен наръчника, издаден по проекта, който помага на украинските бежанци, избрали Бургаска област за своето временно пребиваване в България, да се адаптират и вградят в местното общество. Изданието е на украински език и освен полезна информация, включва и сведения за Бургаска област и общините Бургас, Несебър, Созопол, Приморско и Царево, в които пребивават по-голямата част от украинските граждани със статут за временна закрила. За всеки от присъстващите ще бъде осигурено копие от книжното издание.

Ще бъдат представени и някои от социалните медиатори, обучени в рамките на наставническата програма „Обучи медиатора”, по която в продължение на няколко месеца бяха включени 11 украински бежанци със статут за временна закрила. Целта на обучението им е да оказват съдействие и помощ на своите сънародници по време на интеграцията им в местното общество.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Фонд Активни граждани по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ «Хоризонти» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.