В Бургас бе открита най-модерната за България анаеробна инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци

Анаеробната инсталация ще обслужва общините Бургас, Поморие и Несебър и ще преработва 30 000 тона отпадъци годишно. Освен това, инсталацията ще намалява отделянето в атмосферата на биогаз метан, който е парников.

На откриването на съоръжението присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов, Галина Симеонова – ръководител на УО на ОПОС и ПОС 2021-2027 г. и главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“, г-жа Агнес Монфре – ръководител на отдел „България, Хърватия и Словения“ в Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на ЕК, зам.-кметът Весна Балтина, заместник-кметове на общините Поморие и Несебър, председателят на Общински съвет – Бургас Михаил Хаджиянев, народният представител Жечо Станков, представители на Европейската комисия, членове на Комитета за наблюдение на ОП „Околна среда 2021-2027“ г.

Димитър Николов заяви, че това е един от най-трудно реализираните проекти за Община Бургас, заради Ковид пандемията и войната в Украйна.

„Искам да благодаря на всички, които се заеха да изпълнят тази невъзможна задача. Екипите, които ръководеха и изпълняваха този проект, проявиха изключителна гъвкавост и търпение. Направихме всички възможни компромиси, за да не се пропилеят средствата на Европейския съюз. Това е първата в България инсталация, която работи на принципа на суха метанизация. Това е технологията с най-висока ефективност и най-щадяща към околната среда“, сподели Димитър Николов при откриване на модерното съоръжение.

„Изграждането на инсталацията е само една част от системата, която Община Бургас разработва. Системата е цялостна, състои се от чисто нови контейнери и съответните моторни превозни средства, които ще обслужват тези контейнери. И най-важното – формирането на съзнание, че биоразградимите отпадъци следва да бъдат разделно събирани в мястото на тяхното генериране – в нашите домове и в офисите ни, в магазините и пазарите, които всеки ден посещаваме – това е първата стъпка, която всички трябва да направим, за да е успешен този проект“, заяви Галина Симеонова – ръководител на Управляващия орган на ОПОС и ПОС 2021-2027 г. и главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“.

Инсталацията разполага с едни от най-съвременните уреди и системи за извършването на процесите по преработка на отпадъците, като функционира на принципа на естествен процес, при който разграждането на отпадъците се извършва от специални бактерии при пълна липсата на кислород. Вследствие на този процес ще се получава компост и метан.

От полученият биогаз се очаква да бъде получавана около 5 млн. kWh/y (киловатчаса годишно) електрическа енергия.

Анаеробната инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци се изгражда по Проект №BG16M1OP002-2.004-0002, който се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“, подкрепен от ЕФРР.