ЧЕГЪРТ, ЧЕГЪРТ, ЧЕГЪРТ

Сава Павлов ·  ЧЕГЪРТ, ЧЕГЪРТ, ЧЕГЪРТ И се показаха Румен Овчаров и Румен Гечев. Чегърт, чегърт,…