Видими резултати: Стигнахме дъното по бедност благодарение на „Бойко III”

 Според експертите на „Open Experts“ в Париж индексът на енергийна бедност на Румъния е 64,2, а…