Долу лапите от „Делфин“, в защитена местност е!

Как е отдаден на концесия, като цялата местност в района е защитена от проекта Натура 2000…

Не е избран галерия или галерията е била изтрита.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!