Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори

Руси Донев, Атанас Чобанов Данните от превозните билети на ИАГ показват мащабна сеч над позволените количества.…