Фирма на екссъветник на община Несебър хваната в нарушения, Инспекцията по труда спря дейността на обекта

Безпрецедентна наглост и тържество на беззаконието – фирмата „СИТИ БИЛД“ ЕООД продължи да работи без обектът…

ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА Е ЗАПОЧНАЛА ПРОВЕРКА В BIT ЗАРАДИ НЕИЗПЛАТЕНИТЕ ЗАПЛАТИ ЗА ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2018 Г.

НОИ И НАП СЪЩО ТРЯБВА ДА СЕ САМОСЕЗИРАТ, ЗАРАДИ НЕВНЕСЕНИТЕ ОСИГУРОВКИ, призовава Соня Колтуклиева. „ИА ГИТИ…