Перата в съда: Мой дълг е да защитавам българската граница

По делото са налични доказателства, че Низамов е извършител на престъпленията, за които е обвинен, каза…