Къде отиватг печалбите на банките? Ами…в чужбина

Големите банките вече изплащат дивиденти от нетната си печалба. Българските банки обаче се въздържат. В целия…