БЕЛАРУС : НАПРЕЖЕНИЕТО РАСТЕ

Grigor Lilov Към частите на ОМОН се присъедиха и армейски части с тежка военна техника и…