Най-българският ден : Съединението на България от 6 септември 1885 година

Малко предистория През март 1879 г. в Париж, княз Лобанов-Ростовски отива в Париж да прецени Алеко…