ПРОМЯНАТА вехне, като неполивано цвете!

Georgi Borisov Georgiev ПРОМЯНАТА вехне, като неполивано цвете! Ако приемем метафората, че промяната е растение, което…