Енергетиката е секторът с най-големи финансови загуби, сочи доклад от ЕК

ЕК: Резултатите на държавните предприятия са риск за публичните финанси Резултатите на държавните предприятия представляват източник…