Липсата на безпристрастен и ефективен съд и прокуратура безспорно се явява една от най-съществените бариери пред икономическия растеж в България

Чужди инвеститори : Апелираме за предприемане на действия, които да гарантират пълната независимост на съдебната власт по…

Лозан Панов и самотата на разума

В последно време звучи едно вече разпознаваемо име – Лозан Панов. Странна птица, неизвестно откъде долетя.…

„Доверието, глупако!“ Разбивате доверието в Правосъдието, госпожи и господа!

Роудшоуто на съдия#1 Лозан Панов по булевард „Дондуков“ сигурно е полезно за неговия пиар и атракция…