Държавата нарушава собствените си правила и закони

Христоматиен пример може би за недоглеждане или печалба на всяка цена откриваме в една обява на…