Комисията по Нотариуса в Народното събрание отново не събра кворум

Парламентарната временна комисия за проверка на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около Мартин Божанов, не събра кворум на днешното си заседание. По-малко от десет минути след обявения начален час председателят й Никола Минчев отбеляза, че проверката на кворума показва, че има петима народни представители членове на комисията. Той посочи, че с оглед на последните изменения на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е отпаднала възможността да може да се открива заседание на комисия дори и при липса на кворум.

В дневния ред имаше една точка – обсъждане и гласуване на доклад на Временна комисия за проверка на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около убития Мартин Божанов.