Изборите са вече капарирани…

Йордан Терзийски     ·  466 077 са недействителните бюлетини за общински съветници през 2019 година. 169…