Видими резултати: След резила в Бургас барети ритаха невинна жена

От разбитите врати при яловата акция в Бургас останаха следи. Барети ритаха безжалостно невинна жена, която…